De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
09 244 73 73
kinahuis@stad.gent 

De wereld van Kina: de Tuin
Berouw 55, 9000 Gent
09 225 05 42
kinatuin@stad.gent

VZW de vrienden van het schoolmuseum

De VZW DE VRIENDEN VAN HET SCHOOLMUSEUM MICHEL THIERY werd reeds opgericht in 1961.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Gent, St.-Pietersplein 14.

De vereniging heeft tot doel:

  • Het bevorderen en het ontwikkelen van “De wereld van Kina” (vroegere Schoolmuseum Michel Thiery) als wetenschappelijk en cultureel centrum; bijdragen tot de vulgarisatie van de   natuurwetenschappen in het Vlaamse landsgedeelte.
  • Het verzamelen van de nodige fondsen om dit doel zowel materieel als op geestelijk vlak te verwezenlijken.
  • Alle middelen benutten die het mogelijk maken de materiële medewerking van derden tot de uitbouw van het museum aan te wenden.
  • Door het uitgeven van natuurwetenschappelijke publicaties de aandacht vestigen op “De wereld van Kina”, zijn activiteiten en zijn opvoedkundige rol.
  • Een bijdrage leveren om het documentatie – en informatiecentrum verder uit te bouwen.  

LIDMAATSCHAP
 
Met de lidkaart van vzw. De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery kan je gratis
“De wereld van Kina: het Huis en de Tuin” bezoeken.
Bij aankoop in het museumwinkeltje krijg je ook een reductie van 10 %.
Tevens kan u bij boekhandel Walry en boekhandel Limerick 10% korting krijgen op  boeken.
Het aanbod geldt niet op studie- en/of schoolboeken.
 
Je wordt lid van de vzw door je lidgeld
te storten op rekeningnummer 447-0019201-17
(De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery, met vermelding: lidgeld “jaar” en uw naam)
 
Het lidmaatschap bedraagt:
            • Steunend lid: 75 euro
            • Familie lid: 20 euro
            • Gewoon lid: 15 euro
            • Junior lid: 5 euro
 
Ereleden:
               Herman Balthazar
               Jan Desmet
               Dhr. en Mevr. Ervynck-Lentacker
               Marc Galle
               Armand Pien +       
               Guy Van Der Haegen
               Dhr. en Mevr. Vervoenen
 
De opeenvolgende voorzitters:
                  
      Leo Thiery                   Michel Thiery                  Evert Thiery

Ziehier de nieuwsbrieven van vorig jaar:

© Stad Gent 2019
De Wereld van Kina,
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent